وابستگی عاطفی زنان و یک سویه بودن روند ایثار و از خودگذشتگی

وابستگی زنان و از خودگذشتگی
   

مشاهدات من در سالها تجربه از کار بالینی این است که زنان از خودگذشتگی بیشتری نسبت به مردان از خود نشان میدهند. وابستگی زنان و از خودگذشتگی در آنها مسئله بسیار مهمی از دید روانشناسی فردی و اجتماعی است. متاسفانه این مسئله آسیب زیادی را متوجه این زنان کرده است. در این مقاله مسئله از خودگذشتی در وابستگی شدید برای زنان را بررسی خواهیم نمود.

کلمات کلیدی( وابستگی عاطفی|وابستگی عاطفی زنان |دلایل وابستگی عاطفی| زنان از خودگذشتگی |مشاوره جنسی و زناشویی )
زمان مطالعه تخمینی : ۶ دقیقه

چرا وابستگی و ازخودگذشتگی در زنان بیشتر است؟

درست است که انگیزه مراقبت از دیگران به زنان اختصاص ندارد. اما به نظر میرسد که بخشی از تغییرات ژنتیکی در انسان ها زنان را به دلیل توانایی باروری به این سمت برده است. وابستگی متقابل یکی از ویژگی های تعریف شده در انسان است.

آلفرد آدلر پایه گذار روانشناسی، آسیب شناسی روانی را، کمبود “علاقه اجتماعی” توصیف میکند. “علاقه اجتماعی” به صورت ذاتی در انسان وجود دارد. این ویژگی توسط خانواده و اجتماع باید پرورش یابد تا بتواند در روابط به انسان و جامعه کمک کند. علاقه اجتماعی میتواند در حل مشکلاتی مانند:

 • خودخواهی
 • ترس
 • احساس ناکارآمدی
 • احساس عدم داشتن نقش اجتماعی
 • زندگی ناسالم
 • و …

به فرد کمک کند. در زندگی زنان به نظر، ضرورت قرار دادن دیگران قبل از خود یک نیاز حیاتی است. به دلیل وجود حساسیت ها و بعد احساسی قوی در زنان این موضوع میتواند قابل پذیرش باشد. این موضوع است که وابستگی و از خودگذشتی در زنان را ایجاد میکند. برای مردان نمیتوان از واژه خودخواهی استفاده کرد زیرا که این واژه دارای بار منفی است. به همین دلیل من خودخواهی با بار مثبت را، اهمیت به خود و مراقبت از خود معنی میکنم.

درباره وابستگی یک سویه و تعهد در زنان بیشتر بخوانید

وابستگی زنان و از خودگذشتگی

وابستگی زنان و از خودگذشتگی میتواند بازدارنده باشد؟

نسبت به زنانُ، برای مردان “اهمیت به خود” و “مراقبت از خودشان” بسیار راحتتر است. فرض کنید، تعریف جامعه برای انسان موفق از نظر جامعه کاری:

 • تلاش برای بهبود خود
 • جاه طلبی
 • رقابت
 • و …

در این نگاه، وابستگی زنان و از خودگذشتگی می تواند عامل بازدارنده پیشرفت باشد. زیرا وابستگی و از خودگذشتگی به عنوان پایه ای از مفهوم زنانه دیده میشود. این موضوع زندگی زنان را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.

به طور کلی من فکر میکنم وابستگی بین زنان و وجود احساس:

 • پروراندن
 • اهمیت دادن
 • از خودگذشتگی
 • محبت

در آنها، در صورت حفط تعادل میتواند از نظر فردی و اجتماعی سازنده نیز باشد.

وابستگی زنان و از خودگذشتگی

حفظ تعادل و نداشتن از خودگذشتگی در وابستگی شدید پراهمیت است.

یک مرد نسبت یک زن میتواند فرزندانش را به دلیل تصویر جامعه و خودش از “مرد” راحتتر رها کند. به عبارتی وجود زنان و حفظ تعادل در وابستگی و ازخودگذشتگی  آنها برای جامعه بسیار ضروری است. همانطور که اشاره شد این موضوع میتواند همانقدر که دارای تاثیر مثبت دارد، دارای تاثیر منفی هم باشد.

اما نکته قابل تامل حفظ تعادل است. عموما زنان در ایجاد این تعادل دچار مشکل میشوند. ایجاد وابستگی های شدید میان زنان و :

 • فرزندانشان در صورت تاهل
 • والدین
 • همسر در صورت تاهل
 • شریک عاطفی در صورت عدم تاهل
 • دوستان

نشان دهنده این موضوع است. ایجاد وابستگی شدید باعث میشود فرد نخواهد از دست دادن را تجربه کند. ترس از دست دادن باعث ایجاد رفتارهای کاذب زیادی میشود. این موضوع ازخودگذشتگی در وابستگی شدید را به دنبال دارد. بدیهی است که از خودگذشتگی در وابستگی شدید، منافعی فرد را برای جامعه و برای خود شخص از بین میبرد. مزایای جامعه مانند:

 • افزایش ساعات کاری افراد
 • افزایش داوطلبین برای خدمات اجتماعی
 • افزایش داوطلبین کار در شرکت های خصوصی
 • و …

در این حالت کاهش خواهد یافت. (تحقیقات نشان میدهد که افراد مجرد نسبت به افراد متاهل سهم بزرگتری در خدمات اجتماعی دارند.)

وابستگی زنان و از خودگذشتگی میتواند در پویایی جامعه تاثیر منفی ایجاد کند

میتوان نتیجه گیری کرد که وابستگی زنان و از خودگذشتگی در آنها بخش بزرگی از جامعه را میتواند غیر پویا کند. پس نه تنها شاهد اسیب در روان فردی زنان بلکه، عمیق تر از آن شاهد کاهش منافع اجتماعی میباشیم. از این رو ایجاد تعادل و نحوه کنترل وابستگی ها پراهمیت است.

شاید مطالعه ارتباط وابستگی عاطفی در زنان و عشق برای شما جالب باشد

وابستگی زنان و از خودگذشتگی

وجود مشاوره برای ایجاد تعادل در وابستگی و ازخودگذشتگی حیاتی است

ایجاد این تعادل به تمرین های زیادی نیاز دارد. در بیشتر مراجعانم میبنیم که هر گونه تمرینی برای اهمیت به خود از نظر آنها خودخواهانه و دور از اخلاق است.  بسیاری از آنها بین دئو مفهوم خودخواهی و مراقبت از خود دچار گیجی شده اند. مشاوران کمک میکند که انها بدانند مراقبت از خود و احساساتشان خودخواهی نیست. اصرار مشاوران در:

 • حفظ حریم ها و مرزها
 • قاطعیت در برخورد
 • حفظ استقلال
 • تمرین در دوست داشتن خود
 • و …

به فرد کمک زیادی میکند.

درباره تفاوت وابستگی عاطفی و دلبستگی بدانید

وابستگی زنان و از خودگذشتگی

چه تمرین هایی برای کاهش تاثیرات منفی ازخودگذشتگی در وابستگی شدید توصیه میشود

زنان باید بدانند در صورتی که نتوانند این تعادل را حفظ نمایند و از خود مراقبت کنند، خودشان را از دست میدهند. اما چه تمرین هایی میتواند به فرد برای روبرویی با ازخودگذشتگی در وابستگی شدید توصیه میشود؟

 • با افرادی که درگیر در این وضعیت صحبت کنید. (به غیر از فرزندان کوچک)
 • خواسته ها و استانداردهای خود را مستقیما بیان کنید.
 • تمرین کنید تا بتوانید ” نه ” بگویید.
 • مرزهایتان را با دیگران مشخص کنید. ( این مرزها میتواند فیزیکی و یا احساسی باشد. این مرزها میتوانند شما را از وابستگی و ازخودگذشتگی حفظ کنند. اگر مرزهای خودتان را نمیدانید، مشاوران در تعیین مرزها بسیار میتوانند کمک کنند. )
 • رفتارهایی که سالم نیستد را بشناسید. ( مرزهای فعلی تان را بررسی کنید. چگونه دیگران با شما رفتار میکنند؟ عکس العمل شما در رفتار آنها با شما موثر است. میتوان به عنوان مثال گفت: اجازه به دیگران برای تعریف شما یک رفتار ناسالم است. )
 • مرزهای داخلی برای خود ایجاد کنید. (مرزهای داخلی از شما در مقابل خودتان، احساساتان و رفتارتان مراقبت میکند.)
 • خودتا را در اولویت قرار دهید.
 • و …

نمیتوان اهمیت نقش مشاوران را در کمک به ایجاد تعادل در زنان کتمان کرد. روانکاوان و مشاوران راه ایجاد تعادل و تمرین های مورد نیاز را برای فرد مشخص میکنند. همچنین برای کنترل وابستگی خود به فرد کمک مینمایند. مراقبت از فردی که در تلاش برای به دست آوردن دوباره “خود” است پر اهمیت است. این وظیفه روانکاوان و مشاوران است که مراقبت های لازم را برای فرد ایجاد نمایند.

مشاوران سایت زندگی ما از میان متخصصان برگزیده روانشناس انتخاب شده اند. تا به حال، تجربه مشاوران مرکز روانشناسی مجیب به زنان زیادی با مشکل ازخودگذشتگی در وابستگی شدید کمک کرده است. با مراجعه و یا تماس با متخصصان سایت زندگی ما  میتوانید از خدمات مربوط به مشاوره فردی و متخصصین آطلاع یابید.

 

برای بهرمندی از خدمات سایت زندگی ما میتوانید

 در تمامی روزهای هفته حتی ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب

 با شماره zendeghima.ir تماس حاصل فرمایید

برای مطالب جذاب دنیای روانشناسی همیشه مارا دنبال کنید

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه