وابستگی عاطفی زنان عامل موثر در عشق ورزی آنان است؟

وابستگی عاطفی زن در عشق ورزی
   

یکی از مراجعانم که اخیرا رابطه جدیدی را آغاز کرده است از من سوال متفاوتی پرسید. سوال این بود که “نقش وابستگی عاطفی زن در عشق ورزی چیست” ؟. او میخواست بداند در رابطه ای که آغاز کرده، تنها وابستگی عاطفی را تجربه میکند یا دوست داشتن است؟ جواب به این سوال میتواند به زنان زیادی در کنترل کردن روابط کمک کند. همچنین میتواند از آسیب دیدن در آنها نیز جلوگیری کند.

کلمات کلیدی(وابستگی عاطفی زنان|عامل موثر در عشق ورزی|وابستگی عاطفی|نشانه های وابستگی عاطفی|مشاوره روانشناسی  )
زمان مطالعه تخمینی : ۷ دقیقه

از این رو این مقاله را به چند مسئله زیر اختصاص داده ام:

 • جایگاه وابستگی عاطفی در زنان
 • جایگاه عشق در زنان چیست
 • نقش وابستگی عاطفی زن در عشق ورزی

جایگاه وابستگی عاطفی در زنان و انواع آن

ابتدا باید اشاره کنم که عشق و وابستگی با یکدیگر متفاوت هستند.به طور کلی من وابستگی را به دو نوع:

 • وابستگی سالم
 • وابستگی ناسالم

تقسیم بندی میکنم. عشق و تعلق عاطفی زنان قطعا باید در چهارچوب وابستگی سالم برای زنان اتفاق بی افتد. به عبارت دیگرعامل اصلی عشق ورزی در زنان قطعا وابستگی ناسالم نمیتواند باشد. در این صورت ممکن است طبعات منفی زیادی روی روان زنان داشته باشد.

وابستگی عاطفی زن در عشق ورزی

وابستگی سالم چه ویژگی هایی دارد؟

در وابستگی سالم زنان:

 • خود” را به خاطره دیگری از دست نمیدهند. ( به این معنی که نظرات، عقاید خود را به دلیل داشتن احساس به دیگری سانسور نمیکند.)
 • به دلیل دریافت مقبولیت رفتارهای کاذب را از خود نشان نمیدهد.
 • تعادل را در درک احساس دیگران و نظرات خود رعایت میکند.
 • در مواقع مورد نیاز به راحتی “نه” میگوید.
 • استانداردها و حریم های خود را به خاطر دیگران تغییر نمیدهد.

در این وابستگی، زنان با داشتن درک عمیقی از دیگران، خودشان هستند. تعادل را میان خواسته های خودشان و دیگران حفظ میکنند. در وابستگی سالم فرد بدون ترس شخصیت خودش را بروز میدهد. وابستگی عاطفی زن در عشق ورزی، باید در چهارچوب وابستگی های سالم باشد. این میزان از وابستگی هم برای زنان و هم برای جامعه حیاتی است. اگر وابستگی عاطقی زن در عشق ورزی در چهارچوب وابستگی سالم باشد به او:

 • در داشتن رابطه ای سالم در ازدواج
 • داشتن ارتباطی سالم با والدین
 • داشتن ارتباطی سالم با فرزندان

کمک زیادی خواهد نمود.

درباره وابستگی عاطفی زنان و یک سویه بودن روند فداکاری در آنها بیشتر بخوانید

وابستگی ناسالم چه ویژگی هایی دارد؟

وابستگی ناسالم آثار منفی زیادی را بر روی فرد میگذارد. که از آثار منفی آن میتوان به :

 • انجام رفتارهای کاذب و ایجاد حس سرزنش در خود
 • ترس از دست دادن فرد
 • استرس نداشتن امنیت احساسی در آینده
 • احساس “به میزان کافی خوب نبودن
 • احساس حسادت
 • کاهش عزت نفس
 • احساس نیاز به دریافت تایید از دیگران
 • احساس ” نا متناسب بودن از نظر فیزیکی
 • امکان سوء استفاده از فرد به دلیل وابستگی
 • و…

اشاره نمود.

وابستگی عاطفی زن در عشق ورزی

جایگاه عشق در زنان چیست؟

عشق و تعلق عاطفی در زنان مسئله ای دارای پیچیده گی های زیادی است. عشق، تعلق عاطفی و وابستگی، سه واژه کاملا متفاوت در مورد زنان هستند. اما آنچه من در مراجعانم میبینم، نداشتن درک درست از این سه واژه است. عشق چیزی است که تقریبا تمامی مرد دنیا به دنبال آن هستند. در عشق فرد:

 • ترس از دست دادن شخص را تجربه نمیکند. (وجود حس امنیت در رابطه بسیار مهم است.)
 • به دلیل احساس نیاز رفتارهای دروغین از خود نشان نمیدهد.
 • فرد میداند که خودش دوست داشتنی است. طرف مقابل خود او را پذیرفته است.
 • مسئولیت پذیری عمیق را تجربه میکند.
 • به استانداردها و مرزهایش احترام گذاشته میشود و احترام میگذارد.
 • و …

بله، عشق تمام این زیبایی ها را دارد. به همین دلیل است که همه در آرزوی یافتن آن هستند. متاسفانه بیشتر مراجعان جوانم در طی این سالها درک درستی از وابستگی نداشته اند. آن ها وابستگی ناسالمی را تجربه میکردند که بسیار میتوانست برایشان مخرب باشد.

شاید درباره وابستگی عاطفی ناسالم کنجکاو باشید

وابستگی عاطفی زن در عشق ورزی

باید بگویم داشتن وابستگی عاطفی زن در عشق ورزی بسیار مهم است. اما در صورتی که وابستگی سالم باشد. برای رسیدن به وابستگی سالم ابتدا باید خودتان را دوست داشته باشید. اگر :

 • خودتان را نشناسید
 • خودتان را دوست نداشته باشید.
 • زیبایی هایتان را نبینید
 • مرزهایتان را نشناسید

قطعا نمی توانید به دیگری عشق ورزی کنید.

میتوان گفت عامل اصلی عشق ورزی در زنان باورشان از خود و دیگری است. داشتن رابطه عاشقانه سالم مستلزم وجود زن و مردی سالم است. انسان هایی که خواسته های خودشان را به خوبی درک کنند. شناخت خود، مرزهایتان و دوست داشتن آنها باعث میشود به دنبال فردی با صلاحیت بیشتر باشید. فردی که به شما و مرزهایتان احترام بگذارد. داشتن شناخت و باور به خود میتواند سلامت برای وابستگی عاطفی زن در عشق ورزی را ایجاد نماید.

وابستگی عاطفی زن در عشق ورزی

دستیابی به عشق و تعلق عاطفی زنان

همانطور که اشاره شد برای داشتن رابطه ای عاشقانه نیازمند وابستگی سالم هستیم. به عبارتی باید تعادل را در وابستگی حفظ نماییم. خودمان را بشناسیم و از خودمان لذت ببریم. باید بگوییم که این کار بسیار مشکلی است. اینگونه نیست که شما در یک لحظه تصمیم بگیرید که خودتان را دوست بدارید و از لحظه دیگر خوشحال باشید. خیر! این کار مشکل و نیازمند تمرین زیاد است.

خواندن راهکارهای مشاور برای کنترل وابستگی می تواند مفید باشد

چه تمرین هایی میتواند به شما برای داشتن رابطه ای سالم کمک نماید؟

 • با خودتان صادق باشید.
 • با کمک یک مشاور سعی کنید که گام به گام خودتان را بشناسید.
 • همه انسان ها دچار روحیاتی هستند که مورد علاقشان نیست. اگر موردی این چنین است سعی در تغییر آن کنید.
 • خودتان را دوست بدارید. این کار به شما اعتماد به نفس میدهد. اعتماد به نفس لازمه داشتن رابطه ای سالم است.
 • مرزهایتان را برای خودتان روشن کنید. (بسیار مهم است که مرزهایتان را خودتان بدانید. آدمی که چهارچوب هایش برای خودش روشن نیست به راحتی از دیگران تاثیر میپذیرد. گاها این تاثیر ها آثار بسیار مخربی در زندگی فرد دارند.)
 • به خودتان احترام بگذارید.
 • در رابطه هایتان چیزهایی که میخواهید را صریح بیان کنید.
 • به شناخت طرف مقابل خود در شرایط مختلف، سعی کنید.
 • به ظاهر خودتان اهمیت دهید.
 • در مواقع نیاز فاصله بگیرید. (تشخیص مواقع نیاز کار مشکلی است. برای آموختن بهتر است با مشاوره خود صحبت کنید.)
 • سعی کنید درک کنید، خودتان و دیگری را. بدانید که موافقت کردن با درک کردن متفاوت است.
 • نظرتان را بیان کنید.
 • بدانید که مسئول خوشحالیتان خودتان هستید. پس برای آن تلاش کنید.

مشاوره فردی میتواند در تشخیص جایگاه وابستگی و عشق در زنان کمک کننده باشد.

صحبت با مشاور در بیشتر تمرین های بالا ضروری است. مشاور تا زمانی که شما میلی به تغییر شرایط نداشته باشید نمیتواند به شما کمک کند. باید بدانید که مشاوران میتوانند فشاری که شما در آن هستید را کاهش دهند. خیلی از تمرین های بالا به تنهایی برای فرد امکان پذیر نیست در این شرایط بهتر است حتما به مشاور مراجعه کنید. آنها با تجربه زیادی که در این زمینه دارند  میتوانند به شما کمکی موثر داشته باشند.

 سایت زندگی ما با تجربه چندین ساله، با موفقیت توانسته است در حل مشکلات به زنان موثر باشد. مشاوران سایت زندگی ما راه حل هایی برای برقراری ارتباط سالم را به فرد ارائه میکنند. علاوه بر آن تا دستیابی به نقطه اطمینان کنار فرد باقی خواهند ماند. همچنین سایت زندگی ما با ارائه مشاوره فردی توانسته است در تغییر ذهنیت زنان نسبت به خودشان موثر باشد. و این گامی بزرگ در ایجاد رابطه و جامعه ای بهتر و سالم تر است.

 

برای بهرمندی از خدمات سایت زندگی ما میتوانید

 در تمامی روزهای هفته حتی ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب

 با شماره zendeghima.ir تماس حاصل فرمایید

برای مطالب جذاب دنیای روانشناسی همیشه مارا دنبال کنید

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه